Er zijn op dit moment geen software aanbiedingen.
/var/www/vhosts/aenaservice.nl/httpdocs/particulieren/automatisering/diensten/backup.html Computer back-up voor particulieren - A&A Service, Den Haag
Computer back-up

Vroeger bewaarden we belangrijke (papieren) documenten in mappen, foto's in albums, muziek stond op CD's en video's op cassette of DVD. Redelijk veilig, tenzij er ernstige dingen gebeuren, zoals bijvoorbeeld brand.

Tegenwoordig staat bijna al dit soort informatie op een harde schijf in de computer of een externe schijf. Wij weten uit ervaring dat externe schijven vaak per ongeluk (om)vallen en daar kunnen ze erg slecht tegen.

De kans op brand is vele malen kleiner dan de kans op problemen met een harde schijf. Want dat een harde schijf op een moment stuk gaat is zeker, de vraag is alleen wanneer? En wanneer komt natuurlijk altijd op het verkeerde moment en bij ernstige hardware fouten kan data recovery soms ook geen uitkomst meer bieden.

Als u vragen heeft, bel dan 06 55 88 66 41
voor gratis advies .

Deze video toont een geopende harde schijf, terwijl door de gebruiker allerlei bewerkingen worden uitgevoerd. De lees/schrijf koppen, gemonteerd aan het einde van de bewegende arm, zweven op een paar micrometer boven de draaiende plaat, maar mogen deze niet raken.
Veel mensen denken dat aan het einde van de snel bewegende arm een "naaldje" zit, zoals bij een grammofoon. In werkelijkheid zit aan de arm een magnetische lees/schrijf kop, die op een fractie van een micrometer boven het oppervlak van de plaat zweeft, maar deze niet mag raken.

Hoe belangrijk zijn die gegevens voor u en wat zouden de gevolgen zijn als die gegevens niet meer via data recovery zijn terug te halen? De meeste mensen hebben geen back-up, vaak omdat er niet over wordt nagedacht, het te ingewikkeld is of omdat er extra kosten aan verbonden zijn.

Het installeren van een back-up programma geeft het gevoel dat uw gegevens veilig zijn. Uit ervaring weten wij dat het maken van een back-up soms wel regelmatig wordt uitgevoerd, maar dat er wordt vergeten te controleren of alle gewenste bestanden gekopieerd en ook leesbaar zijn en daar komt men pas achter als het terughalen van bestanden nodig is. De instellingen en de controle mogelijkheden van het back-up programma zijn daarom heel belangrijk.

Als er meerdere computers in een netwerk van een back-up mogelijkheid moeten worden voorzien kijk dan op de pagina over netwerk back-up.

Er wordt vaak gedacht dat het maken van "herstelpunten" in Windows voldoende is. Deze herstelpunten maken het mogelijk om Windows en geïnstalleerde software weer in de oude situatie terug te brengen, maar uw eigen bestanden worden daarbij helaas niet teruggezet.

Vragen? Bel 06 55886641 voor gratis advies.

Er zijn verschillende mogelijkheden om u te beschermen tegen dataverlies:

Back-up door kopiëren

Veel mensen kopiëren hun belangrijke bestanden simpelweg naar een andere (externe) schijf. Dit soort handelingen vergen vaak erg veel tijd en worden daarom niet regelmatig uitgevoerd. Bovendien er is geen enkele controle of het kopiëren geslaagd is.

Back-up via software

In sommige versies van Windows is een simpel back-up programma aanwezig en daarnaast zijn er diverse gratis en "shareware" oplossingen, een aantal daarvan vindt u op de download pagina. Belangrijke criteria bij de selectie van goede back-up software zijn:

  • Kan de back-up automatisch worden uitgevoerd op instelbare tijden.
  • Kan de back-up via het netwerk worden uitgevoerd.
  • Kunnen de back-up bestanden worden weggeschreven naar diverse media (CD DVD tape, etc.).
  • Kunnen er "incremental" back-ups worden gemaakt.
  • Wordt de back-up door het programma gecontroleerd.
  • Kan de inhoud van de back-up(s) worden bekeken.
  • Kunnen er filters worden ingesteld.
  • Is er een mogelijkheid tot "open file back-up".

Wij hebben goede ervaringen met Retrospect, een programma dat volledig automatisch back-ups maakt van een enkele computer of meerdere systemen in een netwerk. Deze back-ups kunnen naar allerlei soorten media worden weggeschreven: disk, tape, CD of DVD en worden automatisch op leesbaarheid gecontroleerd. Ook zijn er uitgebreide mogelijkheden om filters in te stellen. Bij problemen kan een melding worden gegeven, bijvoorbeeld via e-mail.

Bewaar de bestanden van een back-up nooit op dezelfde schijf of partitie van die schijf. Als de harde schijf onherstelbaar defect raakt zijn niet alleen de bestanden verloren maar ook de back-up!

Back-up via internet

Er worden ook op grote schaal mogelijkheden aangeboden om via internet back-ups te maken. Natuurlijk is dat aantrekkelijk omdat de opstartkosten laag zijn, maar als u de maandelijkse kosten afzet tegen de kosten van de aanschaf van eigen software en hardware kan deze oplossing, afhankelijk van de hoeveelheid gegevens, wel eens veel duurder uitvallen. Ook kunnen deze oplossingen een zware belasting van uw internet verbinding betekenen. En het beheer (en vooral de controle) moet u in beide gevallen toch zelf uitvoeren.

Computer back-up.